Historie zámku Litomyšl

 

Kosmova Kronika česká se o Litomyšli zmiňuje roku 981 jako o hradišti a pohraničním hradu Slavníkovců. Vše získali po vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci. V 15. století uskutečňují Kostkové z Postupic přestavbu a renesanční zámek se v Litomyšli objevuje v letech 1568 – 1581 za Vratislava z Pernštejna. V letech 1546 a 1560 bylo město i hrad poškozeny dvěma požáry.


Výzdoba zámku je v té době obohacena o psaníčková a figurální sgrafita na štítech a fasádách se velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří. O vše se postarali převážně italští umělci. Po smrti Vratislava Eusebia (1594 – 1631) – vnuka Vratislava z Pernštejna vymírá rod po meči a dědictví získává Vratislavova sestra Frebonia Eusebia z Pernštejna. Zámek a město však byly během této doby několikrát vydrancováno císařskými a švédskými vojsky. Po její smrti se dědictví ujímá Václav Eusebius z Lobkovic a roku 1649 vše prodává  Maxmiliánovi z Trautmannsdorfu, protože se dostal do finančních problémů. Trauttmansdorffové se zde postarali o barokní úpravy. 


Jan Fridrich Trautmannsdorf nechal z poškozeného zámku odstranit většinu staveb na předhradí a o změny exteriérů a interiérů se postaral František Václav Trautmannsdorf. Po jeho smrti dědí Litomyšl nejmladší dcera Maria Josefa. Vdává se za hraběte Františka Josefa Jiřího z Valdštejna-Vartemberka a tím se stává rod Valdštejnů-Vartemberků majiteli. Zajistili další opravy, ale roku 1775 byl zámek vážně poškozen požárem.


Většina místností prvního patra byla v devadesátých letech 18. století vyzdobena valdštejnským malířem Dominikem Dvořákem. Valdštejnové-Vartemberkové si užívali života plnými doušky a hodně se zadlužili. Po dvojité nucené správě byla roku 1855 vyhlášena dražba a vše kupuje kníže Maxmilián Karel Thurn–Taxis. Zůstávají majiteli až do roku 1945, kdy jim byl majetek na základě Benešových dekretů odebrán.
Zámek se stává státním majetekem a v roce 1962 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. Od roku 1999 je zámek Litomyšl zapsán na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

 

V okolí zámku Litomyšl je k nalezení spousta dalších turistických zajímavostí, které jistě stojí za shlédnutí.

Za histroií v Čechách

Vydejte se na pyšně se tyčící hrad, který neleznete na skalním ostruhu nad vodní nádrží Orlík. Poznejte pohradí, bohatou historii a další informace co uvidíte na hradu Zvíkov.